Onlyimage

Keangotaan

Pada tahun 2007, Maktab teologi Sabah (Namaus) dinaik taraf lagi dengan kerjasama Malaysia Bible Seminary (MBS) dengan penambahan Program kepada Ijazah Sarjana Muda Teologi (B.Th), juga telah menjadi Associate Member Malaysian Association of Theological School (MATS). Pada Tahun 2011, MTS telah menjadi Ahli Asia Theological Association (ATA).
Program Master of Arts in Missiologi (MA) bekerjasama dengan Institut Injil Indonesia. Masa kini, MTS menawarkan 5 program:

1. Master of Arts In Missiology dan Pastoral Konseling (M.A).
2. Sarjana Muda Teologi (B. Th), (4 Tahun).
3. Diploma Teologi (3 Tahun).
4. Sijil Teologi (2 Tahun).
5. Pendidikan Teologi Jarak Jauh (PTJJ).