Onlyimage

Visi

“Mengenal dan Memperkenalkan Kristus”
Filipi 2:10, Mat. 28: 18-20; Kis. 1:8

Misi

Visi ini membawa komuniti Maktab Teologi Sabah (MTS) untuk:

1. Mengenal Kristus sebagai Penyelamat dan Tuhan dalam kehidupan secara peribadi.
2. Mengutamakan doa, penyembahan dan persekutuan sebagai gaya hidup ke arah pertumbuhan dan kedewasaan dalam Kristus.
3. Percaya kepada pekerjaan Roh Kudus untuk menguduskan dan menguasai kita dan menjadikan kita lebih serupa dengan Kristus.
4. Menghormati, membaca dan menyelidik Alkitab supaya memahami kehendak dan fikiran Kristus.
5. Hidup sebagai komuniti yang membuktikan kasih dan kehadiran Kristus melalui keprihatinan kepada orang lain.
6. Bekerjasama dan saling membina sebagai anggota Tubuh Kristus yang aktif.
7. Mendorong setiap orang menjadi saksi Kristus melalui percakapan dan gaya kehidupan.
8. Giat memberitakan dan mengisytiharkan Kristus.
9. Menyiapkan, melatih dan memperlengkapi pelajar untuk menjadi pastor, pelayan gereja dan penginjil yang berkomitmen melayani Kristus dan memperkenalkan Dia di nagara Malaysia dan umumnya di seluruh dunia.
10. Mendorong orang-orang Kristian supaya mereka mempunyai motivasi untuk melaksanakan Amanat Agung Yesus Kristus iaitu memberitakan Injil kepada semua orang dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus.