{{ IMAGE_ALT }}
Mouse 1 Mouse 2 Mouse 3

Sejarah Perkembangan

Maktab Teologi Sabah (MTS) mula ditubuhkan sebagai Sekolah Teologia Pertama (STP) pada tahun 1965, yang telah dipelopori oleh Pta. Belunsin Mensiang.

Keanggotaan & Akreditasi

Pada tahun 2007, Maktab teologi Sabah (Namaus) dinaik taraf lagi dengan kerjasama Malaysia Bible Seminary (MBS) dengan penambahan Program kepada Ijazah Sarjana Muda Teologi...(Baca Seterusnya)

Saranan & Prasarana

MTS menyediakan tempat untuk pelbagai aktiviti khusus untuk gereja, keluarga atau rombongan pelawat seperti mengadakan.. (baca seterusnya)

Perincian

Visi

Icon 1

"Mengenal Kristus dan Memperkenalkan Dia"
Filipi 2:10, Mat. 28: 18-20; Kis.1:8

Keangotaan

Icon 2

Pada tahun 2007, Maktab Teologi Sabah (Namaus) dinaikkan taraf lagi dengan kerjasama Malaysia Bible Seminary (MBS).

Persoalan

Icon 3

Jika anda mempunyai persoalan tentang kami, sila emailkan kami persoalan anda pada alamat email kami admin@mtssib.com

Sejarah Maktab Teologi Sabah

Image 4MAKTAB Teologi Sabah melaksanakan pendidikan, pembinaan dan pelayanan terhadap siswa-siswi dengan menekankan kualiti akademik, kerohanian, kedewasaan sikap dan tingkahlaku yang diwujudkan dalam bentuk lambang:

1. Bulatan besar melambangkan ikatan kesatuan yang berterusan.
2. Lima sudut yang melambangkan bahagian-bahagian (5) lima rukun Negara dalam hal ini SIB menyokong dan mengamalkan seruan kerajaan....

Seterusnya

Kegiatan Kampus

News 1
Kegiatan Dalaman
Saranan & Prasarana

MTS menyediakan tempat untuk pelbagai aktiviti khusus untuk gereja, keluarga atau rombongan pelawat seperti mengadakan kemah belia, retreat, reakreasi, ruang ibadat dengan peralatan musik, aktiviti memancing dan lain². segala kemudahan boleh digunakan dengan jumlah pembayaran yang berpatutan. Hubungi kami untuk tempahan.

Seterusnya